บอกเล่าข่าว สช. สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต จังหวัดพิษณุโลก

"ล้อมรักให้ครอบครัว เหมือนล้อมรั้วป้องกันยาเสพติด"

 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานฯ