สถานที่ตั้ง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข          

เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอย 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000   

สบส. Call Center โทร 02-193-7000, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.               

website: http://www.hss.moph.go.th

 

สถานที่ตั้ง สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 

 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 2 จังหวัดพิษณุโลก

516/41 ถ.พหลโยธิน ม.10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 

 เบอร์โทรศัพท์: 056 – 222373, 056 - 222381  เบอร์โทรสาร: 056 – 222384

website: http://do2.hss.moph.go.th/

แผนที่สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 2

ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานฯ